Gli Oni

Gli Shichi Fujukin -Gli dei della fortuna-
La donna delle nevi -Yuki-
La gratitudine della gru
Sayuki
Taro Urashima
Momotaro -Il primogenito della pesca-
La lepre di Inaba
Kintaro
Yoshitsune Minamoto -Ushiwakamaru-
Benkei Musashibo
L'Amefushi
I Kappa
I Tengu
Amaterasu
Musashi Miyamoto
La lanterna con le peonie

Daimajin
Heiji Zenigata
Karakasa Obake
Matsuo e Kobayashi